Persoons Gebonden Budget (PGB)

Bij een PGB budgetaanvraag doorloop ik samen met U de papieren en help U met invullen.
Daarvoor heeft U wel een zorgplan nodig en deze kan ik samen met U opstellen. In een zorgplan komt te staan waar U hulp bij nodig heeft en waarom.
Dit zorgplan gebruikt het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) om een indicatie te stellen, waarin staat welke hulp U nodig heeft.

Tevens kunt dit zorgplan als hulpmiddel gebruiken als het CIZ bij U een huisbezoek houdt om een indicatie te stellen.
Vraag uitdrukkelijk om een huisbezoek omdat ook de medewerk(st)ers van het CIZ meer zien en kunnen beoordelen tijdens een keukentafel gesprek dan via een telefonische indicatie!

Via een PGB kunt U zelf hulp inkopen bij instanties of ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) Als U het budget toegekend krijgt en personeel gaat zoeken, help ik U met advertenties maken en indien U het wilt met gesprekken met de hulpverleners die zich aanmelden.

Ik beheer geen budgetten of andere financiële zaken, waarbij ik geld van u in beheer heb!

Contact

Ik zou u graag willen helpen, dus neem contact op om samen te kijken welke zaken ik u uit handen kan nemen.
Email mij via het contactformulier.