Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten voeren de WMO uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.

Er is sinds 1 januari 2014 een nieuwe werkwijze voor de WMO ingevoerd; er worden geen aanvraagformulieren meer gebruikt.
Tegenwoordig gaat het via een gesprek aan de telefoon met een WMO medewerk(st)er, die bepaalt of U een keukentafelgesprek thuis krijgt.

Veel mensen weten tijdens zo'n gesprek niet alles te vermelden waar ze hulp bij nodig hebben of welke hulpmiddelen ze nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen en functioneren.
Samen met U zullen we een zorgplan opstellen, waarin opgenomen wordt waar U hulp bij nodig heeft en waarom. Dit zorgplan kunt u gebruiken tijdens het telefoongesprek; alles staat overzichtelijk op een rijtje.
Later in het aanvraagtraject is dit zorgplan ook nodig

Contact

Ik zou u graag willen helpen, dus neem contact op om samen te kijken welke zaken ik u uit handen kan nemen.
Email mij via het contactformulier.